Publikacje pracowników ISI
Monografie, rozdziały w monografiach, podręczniki
i opracowania skryptowe
  A. Gaj (współautor) - "Polityka bezpieczeństwa
w systemach medycznych"
(87-116)
A. Gaj, A. Walczak (współautorzy) - "Dane medyczne - postać i specyfikacja eksplorowania. Wybrane metody matematyczne eksploracji"
(5-22)
A. Walczak (współautor) - "Zastosowanie IT
w diagnostyce guzów płuca "
(23-56)
Wybrane zagadnienia informatycznego wspomagania diagnostyki medycznej, red. naukowa: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Andrzej Walczak, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2013
  M. Chmielewski - "Zastosowanie metod wnioskowania
w dziedzinie wojskowego wspomagania decyzji
i identyfikacji sytuacji kryzysowych"

Informatyczne Narzędzia Zarządzania Wiedzą , red. naukowa: Radosław P. Katarzyniak, Witold Rekuć, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2013
  R. Wantoch-Rekowski, J. Koszela - "Podstawy VBS2"
(11-28)
M. Stopniak, G. Trzeciak, M. Kapler, J. Koszela,
R. Wantoch-Rekowski - "Przykłady możliwych do realizacji ćwiczeń z wykorzystaniem VBS2"
(29-48)
R. Wantoch-Rekowski - "Budowa i uruchamianie misji (scenariuszy)" (48-78)
R. Wantoch-Rekowski - "Składnia skryptów SQF" (79-114)
G. Betliński, Ł. Matuszelański, R. Wantoch-Rekowski - "Elementy interfejsu komunikacji z użytkownikiem (dialogi, kontrolki, HUD)" (115-156)
K. Szumiec, R. Wantoch-Rekowski - "Projektowanie obiektów VBS2" (157-204)
D. Pierzchała, M. Dyk - "Symulacja rozproszona w VBS2"
(205-218)
D. Pierzchała, M. Dyk - "Konstrukcja konfigurowalnego konektora VBS2-HLA" (219-234)
M. Chmielewski, M. Dąbkiewicz, T. Drozdowski,
R. Wantoch-Rekowski - "Podstawy Fusion"
(235-256)
R. Wantoch-Rekowski, J. Koszela - "Przykłady zastosowania skryptów SQF" (257-290)
w:VBS2 Programowalne środowisko symulacji wirtualnej, redakcja naukowa: Roman Wantoch-Rekowski, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2013
  Z. Wesołowski - Simulation Research on the Reliability of Systems, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2013
(204 str.) ISBN 978-83-7938-004-6
  G. Konopacki - "Analysis of the False Alarms Problem in Peripheral Protection Systems" (88-97)
K. Worwa - "Assessing the Reliability of Component Based Software System" (119-133)
w: Information Technology and Its Application in Science, Technology and Education, pod redakcją: Aleksandra Jastriebowa, Marii Raczyńskiej i Jacka Wołoszyna, w serii wydawniczej COMPUTER SCIENCE IN THE AGE OF XXI CENTURY, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
w Radomiu, Radom, 2013
  B. Szafrański - "Czy cyfrowa chmura zmieni fundament działalności władzy publicznej?"
w: INTERNET: Cloud computing - Przetwarzanie w chmurach, pod redakcją: Grażyny Szpor, str. 67-82, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2013
  R. Antkiewicz, M. Chmielewski, A. Najgebauer,
R. Kasprzyk, J. Koszela, W. Kulas, D. Pierzchała,
J. Rulka, Z. Tarapata, T. Tarnawski, R. Wantoch-
-Rekowski - "Informatyczne systemy wspomagania decyzji w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych"

str. 11-26,

R. Kasprzyk (współautor) - "CARE2 - Creative Application to Remedy Epidemics", str. 65-75,
w: Technologie podwójnego zastosowania, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Najgebauera, WAT, Warszawa, 2012
  R. Antkiewicz, M. Chmielewski, T. Drozdowski, A. Najgebauer, J. Rulka, Z. Tarapata, R. Wantoch-Rekowski, D. Pierzchała - "Knowledge-Based Apprroach for Military Mission Planning and Simulation", w: ADVANCES IN KNOWLEDGE REPRESENTATION, Carlos Ramirez (Eds), str. 251-272, INTECH, Rijeka, Croatia 2012
  T. Górski - "Wprowadzenie do platform integracyjnych"
(11-30)
T. Górski (współautor)- "Wzorce integracji" (31-40)
J. Koszela, M. Chmielewski - "Semantyczna integracja danych" (54-91)
T. Górski (współautor) - "Metodyki projektowania platform integracyjnych" (92-108)
T. Górski - "Projektowanie architektury platformy integracyjnej" (109-135)
T. Górski - "Przegląd narzędzi do budowy platformy integracyjnej" (136-219)
T. Górski - "Badanie wydajności platform integracyjnych" (163-179)
J. Stanik - "Zagadnienia bezpieczeństwa platformy integracyjnej" (180-196)
M. Mazurek - "Metody wdrażania modeli procesów biznesowych na platformie integracyjnej" (197-219)
M. Kiedrowicz - "Dostosowanie organizacji do wdrożenia platformy integracyjnej" (220-237)
w: Platformy integracyjne: Zagadnienia wybrane, pod redakcją T. Górskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012
  M. Kiedrowicz - "Publiczne zasoby informacyjne jako podstawa tworzenia platform integracyjnych"
(231-246)
B. Szafrański - "Ochrona informacji - problemy nie tylko projektowe" (123-131)
w: INTERNET: Prawno-informatyczne problemy sieci,
portali i e-usług,
pod redakcją: Grażyny Szpor i Wojciecha R. Wiewiórowskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2012
  G. Konopacki, K. Worwa - "Współpraca międzynarodowa a rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych na Ukrainie - szanse zagrożenia"
w: WSPÓŁPRACA POLSKO-UKRAIŃSKA (GOSPODARKA - OŚWIATA - ZDROWIE -TURYSTYKA), pod redakcją
naukową Ireneusza Michałkowa, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód i Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej-
-Curie, Warszawa, 2012
  P. Kosiuczenko - "The Impact of Class Model Redesign on State Machines", w: Theory and Practice of Model Transformations, Zhenjiang Hu, Juan de Lara (Eds.), LNCS 7307, str. 264-279, Springer-Verlag, Berlin, 2012
  T. Nowicki - "The Task Scheduling Model and Method in a Specific Decision-Making Problem " (167-177)
K. Worwa - "Link Based WEB Search Algorithms"
(218-232)
w: COMPUTER SCIENCE IN THE AGE OF XXI CENTURY, pod redakcją: Aleksander Jastriebow, Beata Kuźmińska-
-Sołśnia, Maria Raczyńska, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Radom, 2012
 
W. Stecz (współautor) - "Logistics Models for Client Supplying" (7-19)
G. Konopacki, K. Worwa - "Optimization of the Number
of Vehicles in the Car Transport Company"
(59-68)
w: Transport strategical and operational issues,
Agnieszka Stachowiak (Ed.), Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2012
 
A. Walczak, M. Jaszuk, G. Szostek - "Ontology Design for Medical Diagnostic Knowledge", in: Z.S. Hippe et al. (Eds), Human Computer Systems Interaction, AISC 99, Part II,
175-189, Springer, Berlin, 2012
  K. Worwa - "A Survey of Mathematical Methods for Some Link Based Web Information Retrieval Algorithms"
w: DEPENDABILITY IN COMPLEX SYSTEM MODELLING,
J. Mazurkiewicz, K. Nowak, J. Sugier, T. Walkowiak (Eds), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2012
  A. Ameljańczyk - "Wielokryterialna analiza zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli" (331-344)
A. Ameljańczyk - "Farmakoekonomika a bezpieczeństwo zdrowotne człowieka" (345-352)
w: Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. Tom 2, pod redakcją Zygmunta Mierczyka i Romana Ostrowskiego, WAT, Warszawa, 2011
  A. Ameljańczyk (współautor) - "Koncepcja informatycznego systemu oceny skutków wprowadzanych leków i technologii medycznych" (39-52)
G. Bliźniuk
- "Repozytorium komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych w projekcie B+R" (71-90)

G. Bliźniuk
- "Dyskusja zastosowań wybranych technologii komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych" (91-110)
T. Górski
- "Zastosowanie podejścia ukierunkowanego na architekturę przy projektowaniu oprogramowania eksperymentalnego ścieżek klinicznych" (199-213)
B. Szafrański (współautor) - "System ocen informatyzacji na rzecz transformacji publicznej (SOI/TAP) - propozycja" (397-404)
Ł. Ślęzak (współautor) - "Bezpieczństwo statystycznych baz danych jako element architektury bezpieczeństwa jednostek administracji publicznej" (405-418)
w: IT w służbie efektywnego państwa: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdeowia,
pod redakcją Jana Golińskiego, Andrzeja Kobylińskiego i Andrzeja Sobczaka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011

 
G. Bliźniuk, T. Gzik, J. Koszela - "Modelowanie ścieżek klinicznych oraz ich generowanie w postaci GLIF
do XPDL wraz z zapewnieniem interoperacyjności
z systemem HER"
(129-140)
T. Górski - "Profil 'UML Profile for Integration Platform' do modelowania architektury platformy integracyjnej"
(109-118)

T. Górski - "Model architektury platformy integracyjnej dla Giełdy Papierów Wartościowych" (141-150)
T. Górski - "Metoda modelowania architektury platformy integracyjnej '1+5' " (173-182)
T. Górski (współautor) - "Wzorce integracyjne" (93-98)
M. Kiedrowicz - "Dostosowanie organizacji do wdrożenia platformy integracyjnej" (43-50)
M. Mazurek - "Metody wdrażania procesów biznesowych na platformie integracyjnej" (389-396)

J. Stanik, T. Górski - "Model bezpieczeństwa platformy integracyjnej" (183-192)
w: Integracja systemów informatycznych - nowe wyzwania,
pod redakcją Janusza Górskiego, Cezary Orłowski, Pomorskie Wydawnictwo Naukowe-Techniczne PWNT, Gdańsk, 2011
  M. Chmielewski (współautor) - "Biomedical sensor analysis using mobile technologies for cardiovascular disease identification - a case study", in: Man-Machine Inter-
actions 2
, in the series ADVANCES IN INTELLIGENT AND SOFT COMPUTING, T. Czachórski, S. Kozielski, U. Stańczyk (Eds.), Vol. 103, pp. 127-136, Springer, Berlin, 2011
  M. Chudy - Wprowadzenie do Informatyki Kwantowej
Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2011
(83 str.)
  M. Kiedrowicz - "Bezpieczeństwo danych
w dokumentach identyfikacyjnych"

w: INTERNET. Ochrona wolności i bezpieczeństwa, pod redakcją Grażyny Szpor, str. 246-257, UKSW, Warszawa, 2011
  W. Stecz (współautor) - "Multiobjective optimization of the routes for logistics operators", pp. 23-20
T. Nowicki, J. Suchocki - "A new Genetic Algorithm for transportation problem", pp. 37-48
G. Konopacki - "Model Multi-Zone Protection Area Warehouse", pp. 97-106
in: Selected logistics problems and solutions,
K. Grzybowska, P.Golińskai (eds.) Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2011
  Z. Tarapata - Models and Algorithms
for Knowledge-Based Decision Support and Simulation
in Defence and Transport Applications

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2011
(234 str.)
  A. Walczak (współautor z L. Puzio, M. Jaszuk) - "Wavelet set with swarm intelligence for edge extraction in images", in: Image Processing and Communications
Challenges 3
, in the series: ADVANCES IN INTELLIGENT
AND SOFT COMPUTING, Ryszard S. Choraś (Ed.), Vol. 102, pp. 131-138, Springer, Berlin, 2011
 
K. Worwa - "Effectiveness analysis of some test case allocation schemes in software partition testing" (131-141)
in: Computer Science in the Age of XXI Century,
A. Jastriebow, M.Raczyńska (eds.)
Kazimierz Pułaski Technical University of Radom, Radom, 2011
  K. Worwa - "A formal approach to selection the best software developer" (7-20)
in: Solutions for supporting the processes of administration, logistics and manufacturing - Selected aspects,
K. Grzybowska, P.Pawlewski (eds.)
Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2011
  R. Antkiewicz, M. Chmielewski, R. Kasprzyk, J. Koszela, W. Kulas, A. Najgebauer, D. Pierzchała, J. Rulka,
Z. Tarapata, T. Tarnawski, R. Wantoch-Rekowski
(współautorzy) - Rozdział 5. "Wspomaganie procesu dowodzenia w działaniach sieciocentrycznych oparte na zasobach wiedzy", w: Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych, pod redakcją Marka Amanowicza,
str. 359-474, PTM, Warszawa, 2010
 

M. Chudy - "Simulation Needs Efficient Algorithms"
in: Modeling Simulation and Optimization - Focus on Applications, Shkelzen Cakaj (ed.), pp. 1-17, InTech, Viena, 2010

"Chapters of this book provide modeling simulation
and optimization applications in the areas of medical care systems, genetics, business, ethics and linguistics, applying very sophisticated methods. Algorithms, 3-D modeling, virtual reality, multi objective optimization, finite element methods, multi agent model simulation, system dynamics simulation, hierarchical Petri Net model and two level formalism modeling are tools and methods applied in these chapters. Computer based simulations methods for teaching clinical knowledge in decision making process on health care events, a real world example of radio frequency identification tag implementation for patient traceability, simulation of brain tissue palpation enabling the surgeon to distinguish between normal and affected brain tissue, modeling the circadian rythms, and finite element model used to determine relative micro motion of a modular hip implant related to biomedical applications. Transport routed planning optimization, research studies dedicated to multimedia, game agents application in computed games, the modeling of business processes, computing system for making autonomous ethical decisions, education quality control and optimization system for high level education quality, and finally a model applied to linguistics are a few other interesting applications."

 

  M. Chmielewski, A. Gałka - "Semantic Battlespace Data Mapping Using Tactical Symbology", in: Advance in Intelligent Information and Database Systems, in the series: Studies in Computational Intelligence, N.T. Nguyen, Radosław Katarzyniak, Shy-Ming Chen.(eds), Vol. 283, pp. 157-168, Springer, Berlin, 2010
  R. Kasprzyk, A. Najgebauer, D. Pierzchała - "Creative Application to Remedy Epidemics", in: Risk Analysis VII& Brownfields V, Carlos Brebia (eds), pp. 545-562, WIT Press, 2010
A. Najgebauer, D. Pierzchała, R. Kasprzyk - "A distributed multi-level system for monitoring and simulation of epidemics", in: Risk Analysis VII& Brownfields V, Carlos Brebia (eds), pp. 583-596, WIT Press, 2010
 
M. Chmielewski, D. Nogalski - "Semantic Web Service discovery and information fusion using OWL-S and SPARQL formal specifications over NATO JC3IEDM
and TIDE services",
pp.165-174
J. Koszela, M. Mańko, M. Niedziela, H. Ostap,
T. Tarnawski
- "Preparation of terrain data for the needs of multi-resolution battle space simulation system", in:Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and Information Technology, pod red.
Marka Amanowicza, WAT, Warszawa, 2010
ISBN 978-83-61486-70-1
  R. Gust-Bardon - Chapter 4: "On the Fundations of a Certain Web Application" pp. 53-67
K. Worwa - Chapter 5: "An Approach to Reliability Assessement of Component Based Software Systems"
pp. 183-196
w: Dependability of Networks, T. Walkowiak,
J. Mazurkiewicz, J. Sugier, W. Zamojski (eds.)
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2010
  M. Lignowska (współautorka) - "Symulacyjna metoda badania procedur medycznych"
w: Technologie informatyczne i ich zastosowania, Aleksander Jastriebow (red.), str. 243-252, Politechnika Radomska
im. Kazimierza Pułaskiego, Radom, 2010
  W. Stecz (współautor)- "Optimazing router for logistics operators", in: Logistic in the enterprises - selected aspects, M. Fertsch, K. Grzybowska (eds.) pp. 7-18, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2010
  T. Nowicki (współautor) - "Investigation of cluster system efficiency" pp. 197-212
K. Worwa - "Logistic aspects of architecture-based software testing process"
pp. 213-226
in: Knowledge Management and Innovation in the Enterprises, M.K. Wyrwicka, K. Grzybowska (eds.), Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2010
 
R. Wantoch-Rekowski (współautor) - Budowa komunikatów ADatP-3 w systemach symulacji działań bojowych ENSITREP. Meldunek o siłach lądowych przeciwnika,
WAT, Warszawa, 2010
 
R. Wantoch-Rekowski (współautor) - Budowa komunikatów ADatP-3 w systemach symulacji działań bojowych. LOGSITLAND. Sytuacyjny meldunek logistyczny jednostki lądowej wojsk własnych, WAT, Warszawa, 2010
 
R. Wantoch-Rekowski (współautor) - Budowa komunikatów ADatP-3 w systemach symulacji działań bojowych. OWNSITREP. Meldunek sytuacyjny własnych wojsk lądowych, WAT, Warszawa, 2010
 
J. Stanik, K. Worwa - "Quality of Web-Based Information Systems", in: eCommerce, ePayments and New Entrepreneurship, B.F. Kubiak and A. Korowicki (eds.),
pp. 169-185, Gdańsk, 2010
  W. Stecz - "Optymalizacja systemu planowania produkcji i dystrybucji towaru w firmie z branży FMCG w ramach integracji elementów łańcucha dostaw - studium przypadku", w: Metody i techniki doskonalenia w logistyce produkcji - studia przypadków, K. Grzybowska, Ł. Hadaś (red.) pp. 41-61, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
  T. Gzik, P. Kędzierski, J. Koszela - "Analiza rozwiązań informatycznych wykorzystywanych do wspierania modelowania procesów wspomagania podejmowania decyzji medycznych", pp. 5-20
T. Gzik, P. Kędzierski, J. Koszela - "Hurtownie procesów
i procesy dynamiczne, jako narzędzia wspierające wspomaganie podejmowania decyzji medycznych",
pp. 50-57
P. Kosiuczenko - "Analiza przydatności języka UML do modelowania procesów wspomagania decyzji medycznych",
pp. 21-29
w: Modelowanie i zastosowanie Komputerowych Systemów Medycznych, praca zbiorowa pod red. Marka Cieciury i Wiktora Olchowika, Wydawnictwo Vizja Press & IT, Warszawa, 2009
  A. Ameljańczyk - "Analiza specyfiki Komputerowych Systemów Wspomagania Decyzji Medycznych w kontekście modelowania i algorytmizacji procesów decyzyjnych" (5-11)
A. Ameljańczyk - "Matematyczny model 'przestrzeni życia' w Komputerowym Systemie Wspomagania Decyzji Medycznych"
(12-18)
G. Bliźniuk - "Ranking inicjatyw standaryzacyjnych oraz standardów kluczowych dla opisu wytycznych i ścieżek klinicznych"
(52-60)
T. Nowicki - "Badanie struktury informacyjnej w opisach wytycznych ścieżek klinicznych"
(19-27)
w: Metody i narzędzia Projektowania Komputerowych Systemów Medycznych, praca zbiorowa pod red. Marka Cieciury i Wiktora Olchowika, Wydawnictwo Vizja Press & IT, Warszawa, 2009
G. Bliźniuk - "O kilku warunkach zapewniających interoperacyjność systemów informacyjnych i informatycznych" w: Technologie wiedzy w Zarządzaniu Publicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2009
G. Bliźniuk (współautor) - "Krok naprzód, dwa kroki wstecz. Interoperacyjność w polskim komponencie systemu informacyjnego Schengen i systemu informacji wizowej"
w: Społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo PTI Oddział Górnośląski, 2009
G. Bliźniuk (redakcja naukowa) - Informatyzacja Ochrony Zdrowia. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo PTI Oddział Górnośląski, 2009

A. Walczak (redakcja naukowa) - Paradygmaty projektowania obiektowego w praktyce
- zbiór przykładów,
WSIiZ, Rzeszów, 2009

  M. Chudy - "Remarks on 0-1 Optimalization Problems with Superincreasing and Superdecreasing Objective Functions", in: System Modeling and Optimalization,
A. Korytowski, K. Malanowski, W. Mitkowski, M. Szymkat (eds.), pp. 185-195, Springer, Berlin, 2009
  A. Walczak (współautor) - "Edge extraction in polarized images", w: Image Processing & Communications Challenges, Ryszard S. Choraś, Antoni Zabłudowki (eds.),
pp. 97-105, Academy Publishing House EXIT, Warsaw, 2009
 

P. Kosiuczenko - Term Rewriting as a Semantic Basis for the Graphical Modelling of Object-Oriented Systems, Redakcja Wydawnictw WAT, Warszawa, 2009,

"Software engineering is s systematic application of methods, notations and techniques to develop software systems. Key role is played here by object-oriented graphical notations. Contracts are the prevailing way to specify object-oriented systems. Those methods and notations require formal background in order to archieve precision of specification and tool interoperability. This book is a combination of a formal approach and practical applications. Methods and results developed in the area of them rewriting are used in order to define formal semantics of grafical notations and to integrate them. Term rewriting allows us to formalize different aspects of software systems such as abstract data types, processes and structure. Requirement management, and in particular tracing, is one of essential factors in engineering of complex software systems. This book demonstrates how to transform contracts, how to use term rewriting to automate the transformation and how to trace constraints."

  T. Nowicki (współautor)
Chapter I. "The modeling, analysis and simulation of transport company functioning"

W. Stecz
(współautor)
Chapter II. "Sugar plan transportation problem reconstruction using optimization software"
in: Modelling of modern enterprises logistics, M. Fertsch,
K. Grzybowska, A. Stachowiak (eds.)
Publishing House of Poznan University of Technology,
Poznań 2009
  T. Nowicki
Chapter VII. "Efficiency estimation of organization described by workflow model"
in: Contemporary corporate management, K. Grzybowska,
A. Stachowiak (eds.) Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2009
 

A. Walczak
Ciekłe kryształy w optycznej transmisji informacji
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2009

"Czy można zbudować zintegrowany układ optyczny podobnie jak układ elektroniczny? W książce przedstawiona jest droga do takiego układu i pierwsze wyniki uzyskane w krajowych ośrodkach naukowych.
Problematyka poruszona w książce jest obszerna. W publikacji dokonano próby jej zwartego przedstawienia, bez drastycznych uproszczeń. Dlatego też w niektórych fragmentach zastosowano metodykę typową dla wykładu, tak, aby krok po kroku wyjaśnić skomplikowane zjawiska wykorzystane w fotonice ciekłych kryształów.(...)
Publikacja jest adresowana do studentów specjalizujących się w mikro- i optoelektronice oraz inżynierii materiałowej, do doktorantów zajmujących się tymi specjalnościami, pracowników naukowych, a także inżynierów elektroników oraz informatyków konstruujących sieci światłowodowe, zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy."

 

 

A. Najgebauer, R. Antkiewicz, D. Pierzchała
"Koncepcja systemu wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych"

R. Kasprzyk (współautor) - "Zagrożenie epidemiologiczne"
A. Walczak, J. Koszela - "Zagrożenie dla sieci dystrybucji gazu"
Z. Tarapata, J. Rulka, T. Tarnawski, T. Drozdowski,
K. Mierzejewski - "Zagrożenia systemu transportowego"
A. Najgebauer, R. Antkiewicz, J. Rulka, Z. Tarapata,
M. Kapałka - "Zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa publicznego"

A. Najgebauer, R. Antkiewicz, M. Chmielewski,
R. Kasprzyk - "Zagrożenia terrorystyczne"

W. Kulas, D. Pierzchała, R. Antkiewicz, R. Waszkowski "Referencyjna architektura systemu"
D. Pierzchała, K. Niewiński, B. Ząbecki, P. Zdziarski "Integracja rozproszonych systemów prognozowania, symulacji i wspomagania decyzji"
T. Tarnawski, M. Chmielewski, P. Kędzierski,
D. Pierzchała, K. Wiecka - "Usługi udostępniania oraz obrazowania danych z wykorzystaniem systemów GIS"

R. Wantoch-Rekowski, R. Kasprzyk, R. Waszkowski "Przykład wykorzystania systemu wspomagania zarządzania kryzysowego"
w: Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, pod redakcją: A. Najgebauera , Warszawa, 2009

 
T. Górski - "Projekt środowiska do symulacyjnego badania efektywności modeli aplikacji Java Enterprise Edition"
w: Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą, pod redakcją: C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka,
E. Szczerbickiego, Gdańsk, 2009
  T. Górski - "Metoda modelowania architektury korporacyjnej z zastosowaniem UML"
M. Kiedrowicz
(współautor) - "Opis ram xGEA"
J. Koszela
(współautor) - "Zastosowanie architektury korporacyjnej do przeprowadzenia analizy wpływu zmian (Impact Analysis)
B. Szafrański -
"Przedmowa"
w: Wstęp do architektury korporacyjnej, praca zbiorowa pod redakcją B. Szafrańskiego i A. Sobczaka, Warszawa, 2009
  J. Wiśniewska - "Algorytm decyzyjny wraz z koncepcją jego kwantowej implementacji"
w: Techniczne i teoretyczne aspekty współczesnych sieci komputerowych,
praca zbiorowa pod redakcją A. Kwietnia,
P. Gaja i A. Jestratjewa, WKŁ, Warszawa 2009
 
G. Bliźniuk (współautor) - "Interoperacyjność
w Polskim Komponencie Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej"
, w: Przegląd zastosowań informatyki, pod redakcją J.K. Grabary,
J.S. Nowaka, T. Lisa, PTI, Katowice, 2008

G. Bliźniuk, P.W. Fuglewicz, L. Sikorski, Z. Szyjewski (redakcja naukowa) - Informatyzacja ochrony zdrowia, PTI, Katowice, 2008

 

 
M. Chudy - "Oszacowanie błędu w obliczeniach
z rozmytymi danymi"
,
w: Badania Operacyjne i Systemowe: środowisko naturalne, przestrzeń, optymalizacja,
pod redakcją O. Hryniewicza, A. Straszaka, J. Studzińskiego,
PAN IBS, 2008
A. Najgebauer, R. Antkiewicz, W. Kulas, D. Pierzchała, J. Rulka, Z.Tarapata, R. Wantoch-Rekowski - "Modelowanie i symulacja procesów dowodzenia w systemie symulacyjnego wspomagania szkolenia operacyjnego", w: J. Kasprzyk, A. Najgebauer, P. Sienkiewicz (red.), Badania operacyjne i systemowe a zagadnienia społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa i walki, PAN IBS, Warszawa, 2008
A. Najgebauer, R. Antkiewicz, W. Kulas, D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata,
R. Wantoch-Rekowski, M. Chmielewski, R. Kasprzyk, J. Koszela - "Systemy wspomagania zarządzania kryzysowego"
, w: J. Kasprzyk, A. Najgebauer, P. Sienkiewicz (red.), Badania operacyjne i systemowe a zagadnienia społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa
i walki
, PAN IBS, Warszawa, 2008
A. Najgebauer, R. Antkiewicz, W. Kulas, D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata,
R. Wantoch-Rekowski, M. Chmielewski, R. Kasprzyk, J. Koszela -
"Symulacyjny model działań bojowych szczebla operacyjnego i taktycznego", w: J. Kasprzyk, A. Najgebauer,
P. Sienkiewicz (red.), Badania operacyjne i systemowe a zagadnienia społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa i walki, PAN IBS, Warszawa, 2008
A. Najgebauer, R. Antkiewicz, W. Kulas, D. Pierzchała, J. Rulka, Z.Tarapata,
M. Chmielewski, R. Kasprzyk - "Metody predykcji zagrożenia atakiem terrorystycznym",

w: J. Kasprzyk, A. Najgebauer, P. Sienkiewicz (red.), Badania operacyjne i systemowe
a zagadnienia społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa i walki
, PAN IBS, Warszawa 2008
 
J. Wiśniewska - "Metoda szybkiego wyznaczania macierzy reprezentującej operator unitarny"
w: Współczesne aspekty sieci komputerowych, Tom 1,
praca zbiorowa pod redakcją P. Gaja, B. Pochopienia,
S. Kozielskiego,
str. 13-22, WKŁ, Warszawa, 2008
ISBN 978-83-206-1693-4
     
 
W. Kulas (współautor) - Rozdział 1.1: "Teleinformatyczna infrastruktura dla osiągnięcia zdolności sieciocentrycznych" (17-61)
D. Pierzchała, J. Rulka (współautorzy)
Rozdział 1.3: "Integracja systemów modelowania
i symulacji działań bojowych różnych rodzajów SZ RP
oraz działań połączonych"
(76-87)
A. Najgebauer, Z. Tarapata, M. Chmielewski, R. Kasprzyk
Rozdział 1.4: "Integracja systemów dowodzenia SZ RP"
(88-101)
w: Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia, pod redakcją Z. Mierczyka, WAT, Warszawa 2008

ISBN 978-83-89399-93-9

   
 

G. Bliźniuk (współautor)
Rozdział 1. "Aspekty bezpieczeństwa teleinformatycznego w Centralnym Węźle Polskiego Komponentu Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej"
w: Zagadnienia bezpieczeństwa w systemach informacyjnych
praca zbiorowa pod redakcją Z. Huzara i Z. Mazura, str. 11-31,
WKŁ, Warszawa 2008
ISBN 978-83-206-1706-1
(...) W rozdziale omówiono wymagania bezpieczeństwa, uzgodnione przez państwa członkowskie strefy Schengen, których spełnienie podlega niezależnej ocenie podczas prowadzonych okresowo misji ewaluacyjnych SIS/SIRENE. Wskazano również istotę roli środków prawnych, organizacyjnych i technicznych w zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego SIS i VIS, który jest wyższy niż standardowy poziom wymagany przez przepisy o ochronie danych osobowych (...)

 
  Z. Tarapata
Chapter 18: "Automatization of decision processes
in conflict situations: modelling, simulation
and optimization",
w: Automation and Robotics, pp. 297-328
I-Tech Education and Publishing, Vienna (Austria) 2008,
ISBN 978-3-902613-41-7
 

 
T. Nowicki, R. Pytlak, W. Stecz
Rozdział 8. "Symulacja funkcjonowania i badanie efektywności złożonych procesów biznesowych logistyki
w środowisku ARIS"
w: Zmiana, reengineering, elastyczność, jakość -
- wyznaczniki współczesnego zarządzania,
pod redakcją naukową: M. Fertsch, K. Grzybowska, A. Stachowiak
,
str..79-91
, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2007
ISBN 897-83-60906-07-01
 
M. Kiedrowicz - "Przebudowa i integracja rejestrów państwowych", w: Informatyka
w administracji
, 2007, ISBN 978-83-60810-02-6
 
J. Wiśniewska - Rozdział "Kwantowy algorytm wspomagający proces podejmowania decyzji", w: Sieci Komputerowe, Tom 1. "Nowe technologie", pod redakcją: S. Węgrzyna,
J. Klamki, S. Kozielskiego, T. Czachórskiego, L. Znamierowskiego, Instytut Informatyki, Politechnika Śląska, WKiŁ, Warszawa, 2007,
ISBN 978-83-206-1649-1
 
  G. Bliźniuk
"Informatyzacja. Skuteczne narzędzie do usprawnienia funkcjonowania administracji"
w: Nowoczesna administracja skarbowa. Tom 3
pod redakcją naukową: prof. dr hab. Z. Gilowskiej,
prof. dr. hab. inż. R. Tadeusiewicza, dr. inż. J. Tchórzewskiego,

str. 170-172,
Warszawa, 2007
ISBN 978-83-7251-842-2
 

 

G. Bliźniuk, B. Szafrański
"Modernizacja infrastruktury informacyjnej państwa - rejestry publiczne w elektronicznych platformach integracyjnych",
w: Systemy czasu rzeczywistego. Metody
i zastosowania,
praca zbiorowa pod redakcją:
Zbigniewa Huzara i Zygmunta Mazura,
str. 479-493, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności na zlecenie Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Warszawa, 2007
ISBN 978-83-206-1658-3

 
 
M. Chudy (współautor)
"Szczególne, binarne zadania optymalizacji",
w: Badania operacyjne i systemowe 2006. Tom 1, ss. 257-262
, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2006
ISBN 83-60434-20-4

"(...) tom zawiera tę część prac konferencji BOS-2006 - Badania Operacyjne i Systemowe, która dotyczy - najogólniej rzecz biorąc - podejmowania decyzji rozumianej jako wybór pewnych najlepszych, a przynajmniej dostatecznie dobrych, opcji. Teoria podejmowania decyzji należy do klasycznych obszarów badawczych, cieszących się niesłabnącym zainteresowaniem,
i jest intensywnie rozwijana w ramach takich dziedzin jak automatyka, teoria systemów, teoria sterowania itp. Ostatnio,
w związku z rozwojem technik komputerowych, teoria ta znajduje szerokie zastosowanie w informatyce. Godne podkreślenia jest przy tym to, że podejmowanie decyzji jest jednym z kluczowych elementów różnorodnych podejść
i koncepcji, powstających w obszarze intensywnie rozwijanych ostatnio badań związanych z tzw. zarządzaniem wiedzą
i gospodarką opartą na wiedzy (...)"
http://www.exit.pl/
 
 
M. Chudy
Elementy teoretycznych podstaw informatyki

Wydawca: Akademicka Oficyna Wydawnicza
EXIT
Warszawa 2006
ISBN 83-60434-10-7

"Przedstawiamy Państwu książkę wielowątkową, obejmującą ważne i skojarzone ze standardami kształcenia informatyków, zagadnienia teoretycznych podstaw informatyki. Omawiane zagadnienia należą do warstwy wolnozmiennych zagadnień informatyki i stanowią podstawę budowy narzędzi informatycznych oraz aplikacji. Autor wybrał te wolnozmienne, podstawowe zagadnienia z następujących obszarów:
- algorytmy i ich reprezentacje,
- modele obliczeń, maszyny obliczające - w tym maszyny Turinga, obwody logiczne,
- złożoność obliczeniowa, jej rodzaje i kategorie,
- klasy problemów i ich hierarchie,
- automaty skończone,
- wyrażenia regularne,
- gramatyki bezkontekstowe,
- podstawy obliczeń równoległych,
- podstawy obliczeń kwantowych,
- algorytmiczna teoria informacji i jej związek z systemami formalnymi.
Książka może być lekturą dla studentów, doktorantów oraz innych osób odwołujących się do podstaw informatyki. Wątki spoza standardu kształcenia mogą być wprowadzeniem do obszarów tematycznych informatyki, którą wkrótce spotkamy."
http://www.exit.pl/
 
  G. Bliźniuk (współautor)
Specific Targeted Research Project Information Society Technologies FP6-IST-2004- 26727
w: Advanced eGovernment Information Service Bus eGov-Bus

Dokumentacja analityczna w ramach 6 Programu Ramowego wspieranego przez Komisję Europejską
www.egov-bus.org
 

R. Wantoch-Rekowski
"Rozdział VII - Autoryzacja kart płatniczych
w transakcjach internetowych",
w: Bezpieczeństwo systemów informatycznych, pod
redakcją naukową A. Niemieca,
J.S. Nowaka, J.K. Grabary, str.
111-147, PTI Oddział Górnośląski, Katowice, 2006
ISBN 978-83-60810-04-0

www.pti.katowice.pl
 

 
G. Bliźniuk (współautor)
"Rozdział II - Zarządzanie wymaganiami w procesie wytwórczym oprogramowania" w: Dylematy zarządzania projektem informatycznym,
pod redakcją naukową M. Miłosza, J.K. Grabary, str. 23-37, PTI Oddział Górnośląski,
Katowice, 2006
ISBN 978-83-60810-06-4

www.pti.katowice.pl
 

  Redakcja naukowa: G. Bliźniuk, J. S. Nowak
Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość

Wydawca: Polskie Towarzystwo Informatyczne,
Oddział Górnośląski, Katowice, 2006
ISBN 978-83-922624-7-3

www.pti.katowice.pl
 

  B. Szafrański, G. Bliźniuk, J. Karbowski (współautorzy)
Interoperacyjność i bezpieczeństwo systemów informatycznych administracji publicznej

Wydawca: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Górnośląski, Katowice, 2006
ISBN 978-83-922624-0-4

www.pti.katowice.pl
 
Z. Wesołowski
Analiza niezawodnościowa niestacjonarnych systemów czasu rzeczywistego
, Warszawa, 2006
ISBN 83-89399-24-5; 978-83-89399-24-3

Monografia zawiera szczegółowy opis metody analizy i syntezy niezawodnościowej systemów czasu rzeczywistego, wykorzystującej symulację komputerową procesu ich eksploatacji. Specyficzne cechy systemów czasu rzeczywistego wyrażające się m.in. koniecznością uwzględnienia w modelu niezawodnościowym procesu starzenia i zużywania się elementów struktury niezawodnościowej systemu sprawiają, że za adekwatny uznano dwustanowy model niezawodnościowy, natomiast w charakterze modeli probabilistycznych strumieni uszkodzeń i odnów zastosowano niestacjonarne ze względu na wartość oczekiwaną szeregi czasowe. Celem analizy niezawodnościowej jest oszacowanie wartości wybranych miar niezawodności systemów czasu rzeczywistego, natomiast celem syntezy niezawodnościowej jest wyznaczenie optymalnej struktury nadmiarowej tej klasy systemów. Praca zawiera szczegółowe opisy wszystkich najważniejszych teoretycznych
i praktycznych problemów badawczych, jakie musiały zostać podjęte oraz rozwiązane po to, aby prezentowana metoda mogła stać się modus operandi ilościowej analizy i syntezy niezawodnościowej badanej klasy systemów technicznych. Monografia przeznaczona jest dla osób zainteresowanych badaniami niezawodnościowymi systemów czasu rzeczywistego dużej skali. Metodologia rozwiązania głównego problemu badawczego ma charakter na tyle ogólny, że może być wykorzystana do rozwiązywania podobnych problemów,
a szczególnie problemów związanych z oceną efektywności funkcjonowania złożonych strukturalnie i funkcjonalnie systemów technicznych.

M. Chudy
Wybrane zagadnienia podstaw informatyki

Wydanie I, Warszawa, 2005
ISBN 83-89399-80-6

Wydawca: Wydział Cybernetyki WAT
Nakład: 150 egz.
(148 stron)

 
 
K. Worwa
Modelowanie i ocena wzrostu niezawodności oprogramowania w procesie testowania,
Warszawa, 2005
ISBN 83-89399-70-9


Przedmiotem rozważań zawartych w monografii są metody i środki zwiększania efektywności procesu testowania oprogramowania. Podstawowym celem pracy jest opracowanie metody oceny przewidywanego wpływu przyjętej strategii testowania programu na poziom jego niezawodności. Ocena ta jest prowadzona dla potrzeb wspomagania planowania realizacji procesu testowania. Jej wyniki umożliwiają w szczególnoci racjonalne oszacowanie wielkości nakładów czasowo-finansowych, wymaganych dla realizacji testowania i oceny jego spodziewanych wyników. Dla właściwego umiejscowienia poruszanej problematyki, rozważania dotyczące głównego przedmiotu pracy poprzedza opis i systematyzacja aktualnego stanu praktyki testowania oprogramowania oraz kształtujących tę praktykę badań, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii i technologii testowania oraz metod predykcji i oceny niezawodności oprogramowania. Zasadnicza część monografii zawiera wyniki przeprowadzonej przez autora analizy wpływu procesu testowania programu na poziom jego niezawodności. Dla potrzeb tej analizy w pracy konstruowany jest model matematyczny procesu testowania programu, umożliwiający opis wzrostu niezawodności programu w procesie jego testowania, mierzonej w oparciu o zaproponowany wskaźnik niezawodności. W ramach prowadzonych rozważań wykorzystuje się wprowadzone w pracy określenia strategii testowania i macierzy charakterystycznej testowanego programu. Praca zawiera także ocenę możliwości praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników, obejmującą sformułowanie zadania dwukryterialnej optymalizacji strategii testowania programu, w którym jako jedno z kryteriów składowych wykorzystano skonstruowany w pracy wskaźnik niezawodności programu. Rozważania zilustrowane zostały przykładem liczbowym.
 
 
G. Bliźniuk (współautor)
Społeczeństwo informacyjne 2005

Katowice, 2005
ISBN 83-922624-3-3


Książka stanowi kolejną z publikacji po kolejnych spotkaniach PTI w Szczyrku, które miały miejsce w 2005r. Opisano w niej istotne zagadnienia dotyczące społeczeństwa informacyjnego. Książka zawiera wiele bardzo ciekawych rozważań na ten temat przygotowanych przez autorytety dziedziny.
Redakcję tomu zrealizowali:
dr inż. Grzegorz Bliźniuk - Wojskowa Akademia Techniczna,
mgr inż. Jerzy Stanisław Nowak - Polskie Towarzystwo Informatyczne
 
 
G. Bliźniuk (współautor)
Informatyka i administracja

Katowice, 2005
ISBN 83-922624-4-1

Książka stanowi jedną z publikacji po kolejnych spotkaniach PTI
w Szczyrku, które miały miejsce w 2005r. Opisano w niej istotne zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej informatyzacji administracji publicznej w Polsce. W szczególności przedstawiono opisy konkretnych wdrożeń systemów informatycznych w polskiej administracji publicznej, jak również rozważania dotyczące rejestrów publicznych w Polsce.
Redakcję tomu zrealizowali:
prof. Józef Oleński - Uniwersytet Warszawski,
dr inż. Grzegorz Bliźniuk - Wojskowa Akademia Techniczna,
mgr inż. Jerzy Stanisław Nowak - Polskie Towarzystwo Informatyczne
 
 
G. Bliźniuk
Badanie jakości programów współbieżnych
Wydanie II, poprawione

Warszawa, 2004
ISBN 83-88442-73-2


W pierwszym wydaniu tej książki z roku 2000 zaznaczono, że problematyka jakości oprogramowania jest stosunkowo mocno dyskutowana w kręgach zarówno naukowych, jak i biznesowych. Dzisiaj w roku 2004 należy stwierdzić, że jakkolwiek problematyka ta jest już bardziej ugruntowana na polskim rynku informatycznym, to jednak nadal pozostaje aktualna. W wielu znakomitych publikacjach dotyczących problematyki jakości procesu wytwórczego, wyrobów i usług mówi się przede wszystkim
o problematyce organizacji i zarządzania, a szczególnie
o modyfikowanych w cyklu pięcioletnim rodzinach norm ISO 9000
i wspomagających je norm z serii ISO 10000. Bardzo często wspomina się dokonania amerykańsko-japońskiej metody TQM, starając się przenieść te dokonania na nie do końca przystosowany do jej przyjęcia rynek europejski. Jeżeli zatem, Szanowny Czytelniku, oczekujesz kolejnej książki z cyklu publikacji o jakości ogólnej, oderwanej od konkretnej klasy wyrobów, to trafiłeś niewłaściwie. W niniejszej książce przedstawiono własne, autorskie podejście do problematyki oceny jakości programów współbieżnych. Cała więc analiza jakości tutaj została mocno sprofilowana w kierunku oceny jakości konkretnej klasy wyrobów i dlatego nie stanowi ona źródła wiedzy ogólnej na temat jakości wyrobów i usług. Szczególny nacisk został położony na ocenę jakości oprogramowania współbieżnego, co stanowi główny punkt zainteresowania autora.

 
R. Wantoch-Rekowski
Sieci neuronowe w zadaniach Perceptron wielowarstwowy
Warszawa, 2003
ISBN 83-88442-67-8


Sieci neuronowe stanowią jeden z podstawowych kierunków rozwoju dziedziny wiedzy jaką jest Sztuczna Inteligencja. Jej początki można zauważyć już w latach 50-tych, kiedy to Marvin Minsky
po raz pierwszy użył pojęcia Sztuczna Inteligencja. W latach tych zostały podjęte prace nad skonstruowaniem sztucznego mózgu
co zapoczątkowało tzw. bioniczny kierunek Sztucznej Inteligencji. Szerokie zastosowania sieci neuronowych wynikają z ich możliwości przetwarzania obrazów, analizy cech obrazów oraz klasyfikacji obrazów. Pojęcie obrazu rozumiane jest bardzo szeroko, począwszy od fotografii, obrazów uzyskiwanych z kamer lub aparatów cyfrowych do obrazów stanowiących opis obiektów abstrakcyjnych. Zastosowania sieci neuronowych dotyczą szczególnie systemów pracujących w czasie rzeczywistym oraz systemów wspomagających podejmowanie decyzji. W niniejszej książce przedstawiono podstawowe zagadnienia związane
z klasyfikacją obiektów z wykorzystaniem sieci neuronowych wielowarstwowych z sigmoidalną funkcją aktywacji. W pierwszej części książki przedstawiono model sieci wielowarstwowej
z sigmoidalną funkcją aktywacji oraz algorytm uczenia tej sieci
w postaci wstecznej propagacji błędu. Pozostała część książki zawiera przykładowe zadania oraz szczegółowy opis ich rozwiązania z wykorzystaniem sieci neuronowych. Każde
z rozwiązań zawiera opis struktury sieci neuronowej, zawartość ciągu uczącego, testującego oraz wyniki procesu uczenia
i testowania. Wszystkie wyniki zostały uzyskane z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania, którego opis znajduję się w niniejszej książce. Opis zadań został przedstawiony w taki sposób,
aby Czytelnik mógł wykonać przedstawione zadania
z wykorzystaniem własnego oprogramowania lub komercyjnych pakietów symulujących działanie sieci neuronowych.
 

 

 
R. Antkiewicz
Modelowanie i metody oceny efektywności
wybranych podsystemów sieci korporacyjnych

Warszawa, 2003
ISBN 83-88442-50-3

Rozwój sieci komputerowych, trwający od blisko czterdziestu lat, doznał w ostatnich dwudziestu latach istotnego przyspieszenia.
Było to spowodowane zarówno pojawieniem się nowych technologii jak i sposobów wykorzystania zasobów sieciowych. Stawia to nowe wyzwania przed projektantami, producentami i administratorami
sieci komputerowych. Rodzi to również nowe potrzeby w zakresie modelowania procesów przebiegających w sieciach i na tej podstawie oceny efektywności przyjmowanych rozwiązań.
W pracy zaprezentowano nowe modele wybranych podsystemów sieci korporacyjnych oraz metody wyznaczania wartości wskaźników efektywności tych podsystemów, przy uwzględnieniu takich uwarunkowań działania sieci jak: zmienność w czasie struktur sieci - planowana i nieplanowana, mobilność użytkowników sieci, wzrost szybkości transmisji, specyficzne charakterystyki ruchu w rozważanych podsystemach sieci korporacyjnych
związane z nieklasycznym opisem ruchu pakietów i zachowania
się użytkowników sieci. Szczegółowo omówione zostały modele
i metody wyznaczania wartości wybranych wskaźników
efektywności w odniesieniu do: radioliniowo-przewodowej sieci szkieletowej ze zmienną w czasie strukturą, metody sterowania przepływem pakietów opartej na koncepcji kredytów w szybkiej
sieci komputerowej, protokołu CSMA/CD z uwzględnieniem dowolnego rozkładu długości transmitowanego pakietu,
dostępności usług oferowanych mobilnym użytkownikom przez
sieć komórkową. Omówiono również model źródła generującego ruch danych z zależnościami dalekiego zasięgu.
 


G. Konopacki, K. Worwa
Wybrane zagadnien
ia z analizy matematycznej
i rachunku prawdopodobieństwa


Część I - Podstawy teoretyczne
WARSZAWA 2002
ISBN 83-86990-24-4

Część II - Zadania

WARSZAWA 2003

ISBN 83-86990-57-0

Niniejszy podręcznik powstał jako posumowanie kilkuletnich wykładów z matematyki w Wyższej Szkole Ekonomicznej
w Warszawie. Jego celem jest dostarczenie studentom podstawowych wiadomości teoretycznych z zakresu analizy matematycznej i probabilistyki, które będą mogły być
wykorzystane do rozwiązywania praktycznych zadań z ekonomii
i innych pokrewnych dziedzin wiedzy.
Część pierwsza opracowania, zawiera zasadniczo wiedzę teoretyczną, ilustrowaną stosunkowo mniej licznymi przykładami. Część druga, jest całkowicie poświęcona nauczeniu rozwiązywania zadań z wykorzystaniem wiadomości zawartych w części pierwszej.
Część I - Podstawy teoretyczne - zawiera materiał skorelowany
z obowiązującymi minimami określonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla matematyki wykładanej w ekonomicznych szkołach wyższych. Poszczególne rozdziały podręcznika obejmują materiał z zakresu nauki o zbiorach, funkcji rzeczywistych, uwzględniających ciągi i szeregi, różniczkowania rzędu pierwszego, a także podstawowych rachunku macierzowego. Ta część podręcznika została uzupełniona materiałem z zakresu probabilistyki, obejmującym podstawy klasycznego rachunku prawdopodobieństwa oraz charakterystyki wybranych zmiennych losowych.
Część II - Zadania, ma na celu nauczenie Czytelnika rozwiązywania zadań z analizy matematycznej, w zakresie wykładanym w szkołach wyższych o profilu ekonomicznym.
Aby ułatwić Czytelnikowi rozwiązywanie zadań zawartych w zbiorze, w każdym rozdziale umieszczono niezbędne wiadomości teoretyczne (definicje i twierdzenia), wykorzystanie których pozwoli na poprawne rozwiązywanie poszczególnych zadań, bez konieczności sięgania po inne podręczniki matematyki wyższej. Każdy rozdział zawiera także przykładowe, całkowicie rozwiązane zadania oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. Dla umożliwienia sprawdzenia poprawności wyników samodzielnie rozwiązywanych zadań, na końcu każdego rozdziału podano odpowiedzi do tych zadań.
 

G. Konopacki, K. Worwa
Wybrane zagadnienia z rachunku prawdopodobieństwa
i statystyki matematycznej

Warszawa, 2002
ISBN 83-86990-36-8

Niniejsze opracowanie powstało jako podsumowanie kilkuletnich wykładów ze statystyki w Wyższej Szkole Ekonomicznej
w Warszawie.
Poszczególne rozdziały obejmują podstawy rachunku prawdopodobieństwa, praktyczne metody statystyki matematycznej z zakresu estymacji punktowej i przedziałowej, weryfikacji parametrycznych hipotez statystycznych, analizy korelacji i regresji.
Pisząc książkę oraz dobierając zakres prezentowanego w niej materiału teoretycznego i praktycznego, autorzy starali się uwzględnić potrzeby nie tylko studentów studiujących statystykę,
ale również znane im potrzeby dyplomantów, którzy bardzo często
w swoich pracach muszą korzystać ze statystycznych metod analizy danych i wnioskowania. Zatem, materiał ujęty w przedkładanym opracowaniu wykracza poza granice wynikające z obowiązujących minimów, określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla statystyki wykładanej w ekonomicznych szkołach wyższych.
 

G. Konopacki, K. Worwa
Wybrane zagadnienia ze statystyki opisowej
Warszawa, 2002
ISBN 83-86990-31-1


W zamierzeniu autorów, przedkładany podręcznik stanowi pierwszą część pracy, której druga część będzie poświęcona w całości zagadnieniom statystyki matematycznej.
Poszczególne rozdziały niniejszego podręcznika obejmują zagadnienia związane z prezentacją materiału badawczego, analizą struktury badanej zbiorowości oraz analizą dynamiki zjawisk masowych, przede wszystkim ekonomicznych, Duży nacisk został położony na ilustrowanie podstaw teoretycznych odpowiednio dobranymi przykładami, rozwiązywanymi szczegółowo, krok po kroku, dla wskazania sposobu korzystania z podanych stwierdzeń teoretycznych i formuł obliczeniowych.
Materiał teoretyczny i praktyczny ujęty w podręczniku może być użyteczny szerszemu gronu odbiorców niż tylko Studenci WSE. Niektóre partie materiału wykraczają nieco poza granice wynikające
z obowiązujących minimów, określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla statystyki wykładanej w ekonomicznych szkołach wyższych, ale jest to zamierzenie celowe, gdyż autorzy sądzą,
iż zaproponowany zakres merytoryczny będzie sprzyjał zwiększeniu zainteresowania statystyką, jako niezbędnym aparatem narzędziowym we współcześnie określonych ramach twórczej
i praktycznej działalności człowieka, biznesmena i menadżera - przede wszystkim.
 

R. Wantoch-Rekowski
Analiza zdolności klasyfikowania przez sieci sigmoidalne
i radialne
Warszawa, 2001
ISBN 83-88442-11-2


Sieci neuronowe stanowią jeden z podstawowych kierunków dziedziny wiedzy jaką jest Sztuczna Inteligencja. Jej początki można zauważyć już w latach 50-tych, kiedy to Marvin Minsky po raz pierwszy użył pojęcia sztuczna inteligencja. W latach tych zostały podjęte prace nad skonstruowaniem sztucznego mózgu co zapoczątkowało
tzw. bioniczny kierunek sztucznej inteligencji. Szerokie zastosowanie sieci neuronowych wynikają z możliwości ich zastosowania do przetwarzania obrazów, analizy cech obrazów oraz klasyfikacji obrazów. Zastosowania te dotyczą szczególnie systemów pracujących w czasie rzeczywistym.
W niniejszej książce przedstawiono zagadnienie klasyfikacji obiektów. Cechy tych obiektów posiadają pewną właściwość - części wspólne powłok wypukłych opartych na obiektach poszczególnych klas są puste. Dla tak zdefniowanych obiektów w książce przedstawiono analizę możliwości ich klasyfikowania z wykorzystaniem sieci neuronowych wielowarstwowych z neuronami sigmoidalnymi oraz radialnymi. Zaproponowano zmodyfikowany algorytm uczenia obu sieci, oraz dokonano porównania uzyskanych wyników.
 

R. Wantoch-Rekowski (współautor)
Inteligentne roboty wojskowe
Warszawa, 2001
ISBN 83-11-09258-3


Sztuczna Inteligencja
stanowi jeden z ważniejszych kierunków badań w dziedzinie informatyki. Wyniki badań są szeroko wykorzystywane
w systemach wojskowych.
Niniejsza książka zawiera opis potrzeb i uwarunkowań stosowania robotów w siłach zbrojnych inteligentnych robotów wojskowych. Prezentuje możliwości stosowania narzędzi i metod sztucznej inteligencji do konstruowania robotów wojskowych.
Omówione zostały funkcje realizowane przez inteligentne roboty wojskowe oraz wybrane przykłady eksploatowanych i projektowanych robotów. Książka zawiera także prognozę stosowania robotów inteligentnych na przyszłym polu walki.
 

G. Bliźniuk
Badanie jakości programów wspóbieżnych
Warszawa, 2000
ISBN 83-88442-07-4

Problematyka jakości oprogramowania jest stosunkowo mocno dyskutowana w wielu kręgach - zarówno akademickich, jaki i w środowiskach wytwórców oprogramowania. W niniejszej książce przedstawiono zagadnienia związane z szacowaniem wartości miar jakości dla oprogramowania współbieżnego systemów informatycznych. Skoncentrowano się przede wszystkim na zaprezentowaniu wkładu własnego w metody oceny jakości bazujących na metrykach oprogramowania. Przedstawiono również możliwości zastosowania symulacji komputerowej, stanowiącej podstawowy aparat badawczy zaprezentowanej metody w zakresie szacowania wartości wybranych miar jakości oprogramowania współbieżnego.
 

M. Kiedrowicz
Wybrane problemy projektowania rozproszonych baz danych
Warszawa, 2000
ISBN 83-88442-06-6

Książka poświęcona jest zagadnieniom projektowania rozproszonych baz danych. Przedstawiono w niej model matematyczny strategii fragmentacji, alokacji i replikacji zbiorów danych rozproszonej bazy danych. Zaproponowano wykorzystanie różnych kryteriów oceny tej strategii. W książce poświęcono wiele miejsca metodom rozwiązywania zadań fragmentacji, alokacji i replikacji bazy danych. Pokazano metodę analizy wielokryterialnej uzyskanych rozwiązań. Przedstawiono też symulacyjną metodę wyboru rozwiązań odpornych na zakłócenia w pracy sieci komputerowej.
 
R. Wantoch-Rekowski (współautor)
Sieci neuronowe w zastosowaniach wojskowych
Warszawa, 1998
ISBN 83-11-08831-4


W ksi
ążce przedstawiono podstawowe zagadnienia budowy
i funkcjonowania sieci neuronowych w aspekcie ich zastosowań militarnych.
Pierwsza część poświęcona jest zasadniczym strukturom sieci neuronowych oraz problemom ich uczenia. Zawiera też omówienie biologicznych podstaw funkcjonowania sieci neuronowych, a także wybrane zastosowania uniwersalne.
W części drugiej przedstawiono przykłady sieci neuronowych
w funkcjonujących i perspe-ktywicznych systemach wojskowych
(w tym sterowania środkami walki, rozpoznania i logistycznych,
a także inteligentnych robotach wojskowych).
Książka zawiera załączniki przedstawiające oryginalne wojskowe aplikacje sieci neuronowych, a także podstawowe informacje
o pakietach do modelowania sieci neuronowych - DynaMindTM
i BrainMakerTM.

przejście do poczštku strony